Sabtu, 13 April 2013

Majalah Lama: "Handjuang" Tahun 1969


Dikaluarkeun Ku: Jajasan "Handjuang Siang". Alamat: Djl. Merdeka 29, Bogor. Pingpinan / Panangkes Umum: Drs. S. Padmadisastra. Pingpinan Husus: Saleh Danasasmita, BA. Dewan Rumpaka: Saleh Danasasmita, BA; A. Amilia Dachtiar; Suhana Darmatin; Ma'mur Danasasmita. Djurupair: Ningrum Djulaeha; R.A. Samassaputra. Tjandoli: Atih Abdurrachman. Djurupasieup: Sunarja Hadiwisastra.

Ini majalah umum berbasa Sunda. Isinya, selain tentang budaya Sunda, juga banyak dimuat cerita pendek, cerita legenda, puisi, dan lain-lain.

Majalah yang tampak di blog adalah No. 2/Tahun I/1969. Harga: Rp. 40,-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar