Jumat, 06 Januari 2012

Majalah Lama: "Khuthbah Jum'ah" Tahun 1977


Penerbit: Badan Kesejahteraan Masjid Propinsi Jawa Tengah. Ketua: H. Djohan Muhari.

Isinya adalah kumpulan kotbah agama Islam.

Majalah yang tampak di blog adalah Seri 1/Tahun IV/April 1977.